11

Fyzioterapie dospělí

 

zahrnuje léčbu pohybového aparátu, zvláště jeho aktivních částí jako jsou klouby, vazy, šlachy, svaly a fascie. Fyzioterapeut si klienta kineziologicky vyšetří, zhodnotí anamnézu a informace, které vyšetřením získal a následně navrhne optimální ošetření a léčbu. Fyzioterapie využívá prostředky pohybové, manuální a fyzikální terapie.


Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF)
je založena na stimulaci propriorecepce kloubů a aktivaci svalových smyček, v přirozené posloupnosti nástupu jejich činnosti. Tímto dochází k učení správných pohybových vzorů, zvýšení rozsahu pohybu a svalové síly. Pohyb je prováděn za plné pozornosti klienta, koncentrace a uvědomění si prováděného pohybu.

Měkké techniky
mají za cíl ovlivnit fascie svalů, úponové šlachy a vazy. Tím dochází ke zlepšení jejich prokrvení, elasticity a zrychlení regenerace.

Mobilizace
rehabilitační technika, která má za cíl ovlivnit hybnost v kloubu, ve kterém došlo k funkční poruše. Jde o metodu postupného a nenásilného obnovení kloubní pohyblivosti. Základem těchto technik je provádění opakovaných a nenásilných pohybů v kloubu vždy ve směru, ve kterém je nějaké omezení.

Dornova metoda
druh manuální terapie, při které se klouby a obratle uvádí do správné polohy. To vše se děje volným a přirozeným pohybem ošetřovaného za jeho účasti a pomocí tlaku palců terapeuta. Terapeut nikdy nepřekročí práh bolesti a díky tomu je metoda bezpečná. V praxi se většinou provádí při prvních dvou návštěvách komplexní vyšetření a ošetření kloubů a páteře pacienta.

Breussova masáž
jemná energetická masáž akupresurních bodů a páteře, která uvolňuje tlak na ploténky. Někdy se provádí ještě před mobilizací páteře, aby došlo k uvolnění napjatého svalstva a v jiných případech po terapii pro celkovou relaxaci po manipulačním zásahu

Manuální lymfodrenáž
společně s kompresivními bandážemi, přístrojovou lymfodrenáží a cvičením je efektivní terapií lymfedemů (otoků). Jde o přesně určený postup masážních hmatů, kterým předchází uvolnění mízních uzlin. Hmaty se prování od centra směrem na periferii těla a pomáhají systematicky stahovat lymfu z podkoží a periferie do centrálních lymfatických cév.

Kraniosakrální terapie
velmi klidná a účinná terapeutická technika, kdy klient leží na lehátku a relaxuje. Terapeut používá velmi jemné doteky a manipulačních techniky, kterými uvolňuje blokády a oblasti mezi lebkou a kostrčí. Na tyto změny pak reaguje celé tělo a vrací se k přirozenému fungování.

Viscerální ošetření
technika, díky které dochází ke stimulaci nebo naopak ke zklidnění činnosti vnitřních orgánů. Provádí se celou dlaní nebo konečky prstů dotekem nebo tlakem na určité lokality. Síla tlaku je odvozena od toho, jak chceme orgán ovlivnit.

Baňkování
pomocí baněk pracuje s kůží, podkožím a fasciemi, zlepšuje prokrvení, stimuluje meridiány a regeneraci organismu.

Masáž
prokrvuje svalové skupiny, uvolňuje svalové napětí a zlepšuje regeneraci svalové tkáně.

Kineziotaping
se používá k léčbě akutních i chronických onemocnění pohybového aparátu. Umožňuje dle potřeby pacienta uvolňovat nežádoucí svalové napětí nebo opačně stimulovat svaly a fascie a podporovat jejich funkce. Pracuje na mechanickém principu jak samotného kineziotapu, tak i na základě jeho napětí, technice a místě jeho nalepení.

 

1